Јавне Набавке

Јавне Набавке Јавног Комуналног Предузећа Водовод Шабац.
Објављено 20.11.2018
Рок за подношење понуде: 28.11.2018

98342000 – услуге у вези са радном средином; 90711100 - Процена ризика или опасности, осим у грађевинарству 71313410 - Процена ризика или опасности за грађевину

Документација:

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611