• Квалитет Воде на Првом Месту!
  Према величини минерализације која је мања од 1000мт/л сврстана је у минерализовану.
  Квалитет воде је веома добар у хемијском и бактериолошком смислу.
 • Аутоматизација и Контрола
  Константо унапређење оперативних система и аутоматизација истих, доприноси
  квалитету и стаболности услуга које Вам свакодневно испоручујемо!
 • Здрав Живот за Будуће Генерације
  Са најновијим постројењима за претварање отпадних вода у компост који
  има вишетруку намену и органског је порекла, ми пратимо светске еколошке трендове.

ЈКП Водовод Шабац је увек корак испред!

Стратегија развоја водоснабдевња града Шапца и Општине је у детаљним анализама и предвиђањима потреба наших потрошача, како постојећих тако и будућих.

 • Стратегија
 • Планирање
 • Изградња
  Резултати

  Информације и рекламације

  oд 08 до 14 чaсова
  Локални позив:
  015 347 611

  Локални позив:
  015 305 926