Јавне Набавке Јавног Комуналног Предузећа Водовод Шабац

Сервис опреме на ЦППОВ по партијама ЈН 62/2022

Објављено 29.12.2022

Рок за подношење понуде: 27.01.2023

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Рeмoнт и сeрвис oпрeмe и пумпи пo пaртиjaмa ЈН 61/2022

Објављено 28.12.2022

Рок за подношење понуде: 17.01.2023

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Ситaн aлaт и гвoжђaрскa рoбa пo пaртиjaмa ЈН 60/2022

Објављено 28.12.2022

Рок за подношење понуде: 30.01.2023

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Хемикалије за фонтане ЈН 54/2022

Објављено 25.10.2022

Рок за подношење понуде: 07.11.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Узoркoвaњe и aнaлизa питкe и oтпaднe вoдe, сaнитaрни прeглeди
и ДДД пo пaртиjaмa ЈН 52/2022

Објављено 10.10.2022

Рок за подношење понуде: 24.10.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Услуге осигурања ЈН 51/2022

Објављено 15.09.2022
Рок за подношење понуде: 29.09.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Изградња магистралног цевовода у приградским насељима
Града Шапца по партијама JH 45/2022

Објављено 25.08.2022

Рок за подношење понуде: 19.09.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Радови подбушивања и ручног копања JH 42/2022

Објављено 08.08.2022

Рок за подношење понуде: 08.08.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Услуге одржавања фонтана JH 41/2022

Објављено 08.08.2022

Рок за подношење понуде: 01.08.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Хемикалије по партијама - поновљени поступак ЈН 38/2022

Објављено 15.07.2022

Рок за подношење понуде: 25.07.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Сервисирање, оверавање и жиговина водомера
– по партијама ЈН 31/2022

Објављено 13.06.2022

Рок за подношење понуде: 24.06.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Хемикалије по партијама ЈН 27/2022

Објављено 13.05.2022

Рок за подношење понуде: 25.05.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Резервни делови за водомере ЈН 26/2022

Објављено 29.04.2022

Рок за подношење понуде: 09.05.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Полиетиленске цеви и фазонски комади ЈН 25/2022

Објављено 28.04.2022

Рок за подношење понуде: 11.05.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

ХТЗ опрема ЈН 24/2022

Објављено 22.04.2022

Рок за подношење понуде: 04.05.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Агенцијско запошљавање ЈН 16/2022

Објављено 24.03.2022

Рок за подношење понуде: 20.04.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Електрична енергија - JH 15/2022

Објављено 24.03.2022

Рок за подношење понуде: 18.04.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Грађевински материјал – по партијама JН 06/2022

Објављено 08.03.2022

Рок за подношење понуде: 18.03.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Радови на изградњи система за дезинфекцију водоводне мреже
JH 02/2022

Објављено 28.01.2022

Рок за подношење понуде: 22.02.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Израда техничке документације за изградњу нових објеката
водовода и канализације - по партијама - Партија 4
- Поновљени поступак ЈН 58/2021

Објављено 31.12.2021

Рок за подношење понуде: 17.01.2022

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Рачунарска опрема и делови - по партијама ЈН 56/2021

Објављено 13.12.2021

Рок за подношење понуде: 24.12.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Израда техничке документације за изградњу нових објеката водовода и канализације - по партијама - Партија 4 - Поновљени поступак ЈН 55/2021

Објављено 07.12.2021

Рок за подношење понуде: 17.12.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Сервис опреме Andritz ЈН 54/2021

Објављено 01.12.2021

Рок за подношење понуде: 10.12.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Грађевински материјал – по партијама ЈН 51/2021

Објављено 04.11.2021

Рок за подношење понуде: 08.11.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Средства за личну заштиту 48/2021

Објављено 27.09.2021

Рок за подношење понуде: 04.10.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Израда техничке документације за изградњу нових објеката
водовода и канализације - по партијама JH 47/2021

Објављено 23.09.2021

Рок за подношење понуде: 04.10.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Резервни делови за механизацију по партијама - Партија 1 – Набавка
резервних делова за одржавањетеретних возила
- Поновљени поступак JH 46/2021

Објављено 16.09.2021

Рок за подношење понуде: 28.09.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Набавка горива за возила и радне машине ЈН 45/2021

Објављено 15.09.2021

Рок за подношење понуде: 27.09.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Узoркoвaњe, aнaлизa вoдe и вaздухa, ДДД и сaнитaрни прeдглeди
- пo пaртиjaмa ЈН 42-2021

Објављено 16.08.2021

Рок за подношење понуде: 23.08.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Сервис опреме Danfoss ЈН 40-2021

Објављено 16.08.2021

Рок за подношење понуде: 26.08.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа
Кликните за преузимање документа

Сервис дизелелектричних агрегата ЈН 39/2021

Објављено 29.07.2021

Рок за подношење понуде: 13.08.2021

Документација:

Кликните за преузимање документа