Председник Надзорног одбора

Вера ЈаковљевићПредседник Надзорног одбораRADNA BIOGRAFIJA Вера Јаковљевић, рођена је 1983 године у Шапцу. По занимању је дипломирани економиста. Дипломирала на Факултету за услужни бизнис Сремска Каменица, смер – менаџмент у сектору финансијских услуга и стекла звање дипломирани економиста 2006. године. Након завршеног факултета од 2008. године стицала је искуства у приватном сектору у областима организације…

Члан Надзорног одбора

Слободан КарићЧлан Надзорног одбораRADNA BIOGRAFIJA Зовем се Слободан Карић, рођен сам 15.07.1965. године у Шапцу. По занимању дипломирани правник, завршио сам Правни факултет у Београду. Радно искуство: волонтерски рад у адвокатским канцеларијама у Шапцу, затим приправник у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу. Дана 17.09.1996. године засновао стални радни однос у МУП-у Републике Србије, Полицијска управа…

Члан Надзорног одбора

Душан ЂурђевићЧлан Надзорног одбораRADNA BIOGRAFIJA

Директор

Јован ВранешДиректорRADNA BIOGRAFIJA Стручна спрема: мастер инжењер грађевинарства Датум и место рођења: 31.01.1985. године у Шапцу ОБРАЗОВАЊЕ Шабачка гимназија Смер: Природно-математички Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Област: Грађевинске конструкције РАДНО ИСКУСТВО Предузеће: СЕТ д.о.о. Шабац Период: март 2013. – фебруар 2018. Позиција: одговорни извођач радова, одговорни пројектант Значајни пројекти: Постројење за прераду отпадних…