Директор

Јован ВранешДиректорRADNA BIOGRAFIJA Стручна спрема: мастер инжењер грађевинарства Датум и место рођења: 31.01.1985. године у Шапцу ОБРАЗОВАЊЕ Шабачка гимназија Смер: Природно-математички Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Област: Грађевинске конструкције РАДНО ИСКУСТВО Предузеће: СЕТ д.о.о. Шабац Период: март 2013. – фебруар 2018. Позиција: одговорни извођач радова, одговорни пројектант Значајни пројекти: Постројење за прераду отпадних…