Политика Предузећа

ПРУЖАЊЕ КВАЛИТЕТНИХ УСЛУГА

Политика Предузећа  одрђујемо кроз неколико циљева.

  1. Пре свега континуорано снабдевање грађана квалитертном водом за пиће . То подразумева свакодневно предузимање низа активности усмерених на текуће и инвестиционо одржавање бунара и  диструбутивне мреже, као и контролу квалитета произведене ( сирове ) и дидструбуиране воде.
  1. Прикључење домаћинстава на изграђену водоводну и канализациону мрезу , важно је из два разлога. Пре свега због подизања квалитета живота и здравља. Други разлог је  подизања финансијског капацитета  Предузећа, са циљем да се средства од прикључења улажу у изградњу ( ширење) водоводне и канализационе мреже.
  1. Ширење водоводне и канализационе мреже, пре свега сопственим средствима и средствима ЕУ. Одговорном финансијском  политиком и аплицирањем за фондове ЕУ обезбедићемо средства за ширење водоводне и канализационе мреже.
  1. Сакупљањем и пречишћавањем отпадних вода са територије Града и приградских насеља, чувамо земљу, воду и обезбеђујемо здрав живот за будуће генерације.

 

 

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611>

Локални позив:
015 305 926