Упознајте Наш Тим

Надзорни одбор ЈКП „ Водовод –Шабац“ именује скупштина Града на период од четири године. Има три члана, од којих је један из реда запослених.

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ Дипломирани Менаџер
ЉИЉАНА МИЛОШЕВИЋ Дипломирани Економиста
ГОРАН ЋОРИЛИЋ Дипломирани Инжењер Грађевине