Изградња и Одржавање дистрибутивне мреже

Изградња и одржавање дистрибутивне мреже

 

   - одржавање мерних места, замена водомера,раздвајање интерних мрежа,контрола мерних и прикључних места

   - привремена искључења са водоводне мреже

  - проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже

   - интервентно одржавање инсталација водовода

   - одржавање цевовода и инсталација водовода и фекалне канализације

   - изградња Водоводне и Канализационе мреже са израдом прикључака

   - транспорт и одржавање возила и механизације

 

Реконструкција цевовода

 

Након бројних реконструкција водоводне мреже и чворних места у протеклих неколико година на више локација у граду постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Број кварова се смањује, као и време потребно за интервенцију. У случају планских или хаваријских искључења, безводно стање има мањи број потрошача у кратком временском периоду. Застоји у водоснабдевању због интервенција, сада трају у просеку до 2 сата – у зависности од природе квара, пречника цевовода, стања прикључка, приступачности терена и других услова.

Реч је о редовним превентивним активностима у склопу генералног чишћења цевовода, како би се из воде одстраниле наслаге нечистоће које се временом таложе на дну цевовода и проузрокују замућење воде.

Важан сегмент рада је и праћење губитака воде у систему, чији су најчешћи узрочници неисправне инсталације, дотрајалост прикључка, нерегистровани прикључци, неовлашћено отварање хидраната, испирање водоводне мреже, грешке у мерењу и друго. Намера ЈКП “Водовод” је да се губици сведу на најмању могућу меру. Протеклих неколико година ова настојања бележе позитиван тренд.

 

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611