Одлука Надзорног одбора о посебним условима прикључења за породице особа са сметњама у развоју

Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Шабац донео је одлуку о посебним условима за прикаучње на водоводну и канализациону мрежу за породице у којима живе особе са сметњама у развоју (инвалидитетом).....