Упознајте Наше Тимове

Оранизационом шемом предузећа ЈКП „ Водовод–Шабац“ предвиђена су 3 сектора у оквиру којих се налази 13 служби .

Организациона шема ЈКП Водовод Шабац