Јавне Набавке

Јавне Набавке Јавног Комуналног Предузећа Водовод Шабац.
Објављено 25.04.2019
Рок за подношење понуде: 22.05.2019

Назив и ознака из општег речника набавке:09000000 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије

Документација:

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611