Јавне Набавке

Јавне Набавке Јавног Комуналног Предузећа Водовод Шабац.
Објављено 25.12.2020
Рок за подношење понуде: 25.01.2021

Документација:

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611