Јавне Набавке

Јавне Набавке Јавног Комуналног Предузећа Водовод Шабац.
Објављено 18.06.2020
Рок за подношење понуде: 20.07.2020

Документација:

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611